Burgers met breed voorspatbord

1914

Het dienstrijwiel uit de catalogus van 1912.

1914

Het Burgers dienstrijwiel uit 1914. Kostte 135 gulden. Dit is het model met spatborden met ‘doorlopend voorscherm met zijstukken’.

De Burgers uit 1917. Kostte 110 gulden. Torpedonaaf 5 gulden, Torpedo 2 versnellingsnaaf met terugtraprem 15 gulden extra.
Dit model stond voor dezelfde prijs ook in 1916 in de catalogus.

Prijscourant Burgers ENR, 1921

Bij het ontwerpen van onze transport-driewielers zijn wij uitgegaan van de overweging, dat deze driewielers niet alleen een middel van vervoer, doch tevens een voortdurende gratis reclame voor den eigenaar. Om aan de laatsten eisch te kunnen beantwoorden, moet de afwerking zoodanig zijn, dat zij onmiddellijk de aandacht trekt en bewondering afdwingt. Door de zeer fijne afwerking, zoowel van het rijwiel als van den bak ziet iedereen, dat een dergelijke eerste klas transport-driewieler beslist van een eerste klas zaak moet zijn. De bovenstaande afbeelding stelt een driewieler voor, die in elk opzicht aan de allerhoogste eischen voldoet.


Dit dienstrijwiel heeft hetzelfde rek als de Magnet en de ‘Hercules‘.
Dank aan Marcel, Sjoerd & Velorama voor de scan.