Sparta van fa. Verbeek & Schakel, Apeldoorn, 1935

Fa. Verbeek & Schakel, Apeldoorn

KLM K.L.M.

PH-AED

Net als in 1936 ook hier een klant-ervaring bij het motorvoertuig (slechts f10,- wegenbelasting per jaar – geen personele belasting!):

De Heer J.C. van den Doel, Manufacturenhandel, Zierikzee, schreef ons op 8 Dec. 1934:
Ondergeteekende betuigt zijn groote tevredenheid over het geleverde transport-lichte-motorrijwiel. Het is keurig afgewerkt en voldoet aan alle eischen, die eraan gesteld worden….

Sparta prijscourant 1936 – vervolg

Waarom een Sparta-bak op een Sparta-carrier of Sparta-motor-carrier?

Dat er tusschen een carrierbak en een carrierbak een groot verschil bestaat, weten vooral de berijders, die hun carrier dag in dag uit, bij goed en slecht weer, in heerlijken zonneschijn en stroomenden regen, moeten gebruiken.

Wij vervaardigen de bakken voor de Sparta-carriers en Sparta-motor-carriers van het beste iepenhout, in onze eigen bakkenafdeeling, uitgerust met de modernste houtbewerkingsmachines.

Doordat wij de vervaardiging der bakken dus in eigen hand hebben, wordt aan de afwerking, het oliën, vernissen -iedere bak wordt tweemaal gevernist- en eventueel de reclame-beschildering, de grootste zorg besteed en wij mogen dan ook gerust zeggen, dat de Sparta-bakken aan alle eischen voldoen.

Door de solide en fraaie afwerking vormen de Sparta-bakken een keurig geheel met de Sparta-carriers en Sparta-motor-carriers en deze zijn daardoor een aparte reclame voor de bedrijven, die ze in gebruik hebben.

De prijzen der Sparta-bakken hebben betrekking op flinke, courante afmetingen, die in de praktijk het meeste gevraagd worden. Alleen voor grootere afmetingen gelden matige prijsverhoogingen.

Wij wijzen hierop met nadruk, omdat in sommige prijscouranten lage prijsnoteringen voor bakken voorkomen, evenwel voor kleine afmetingen, terwijl voor de grootere afmetingen, die overeenkomen met onze courante maten, beduidende prijsverhoogingen worden genoteerd.

Wanneer U het bovenstaande in aanmerking neemt, zijn Sparta-bakken goedkooper dan andere !

Bijna dagelijks ontvangen wij bezoeken van a.s. koopers met hun handelaar, die, alvorens hun keuze definitief te bepalen, de Sparta-carriers en Sparta-motor-carriers eerst willen bezichtigen en de vaak speciale uitvoering van den bak of de bakken met ons willen bespreken. Bij deze, zeer door ons op prijs gestelde bezoeken, staan wij met deskundig advies gaarne ten dienste en mogen met voldoening opmerken, dat de koopers onze fabriek steeds voldaan verlaten.


Sparta-carrier met bakkersbak


Sparta-motor-carrier met bakkersbak
Met Sachs-motor, 100 cc, 2¾ P.K.


Sparta-zware-motor-carrier met bakkersbak
Met Villiers-motor, 200 cc, 4½ P.K.

Ook iedere gewenschte bak, die niet in deze prijscourant voorkomt, tegen een scherp concurreerenden prijs leverbaar.Sparta-carriers met melkbakSparta-carrier met melkbak met tanks
Kan ook geleverd worden met automatische aftapkraan.

Reclame-beschildering der bakken, keurig uitgevoerd, f 0.07 per letter.Sparta-carriers met open bak


Sparta-carrier met manufacturenbakSparta-carriers met fruit- en groentenbak


Sparta-carrier met bak voor straatvuil


Sparta-carrier met open bak met hekwerk


Sparta-zware-motor-carrier met open bak voor petroleumbussen
met Villiers-motor, 200 cc, 4½ P.K.

De volledige prijscourant met prijzen is hier te vinden.


Met dank aan Marcel, Sjoerd & Velorama.