Prijscourant Burgers ENR, 1921

Bij het ontwerpen van onze transport-driewielers zijn wij uitgegaan van de overweging, dat deze driewielers niet alleen een middel van vervoer, doch tevens een voortdurende gratis reclame voor den eigenaar. Om aan de laatsten eisch te kunnen beantwoorden, moet de afwerking zoodanig zijn, dat zij onmiddellijk de aandacht trekt en bewondering afdwingt. Door de zeer fijne afwerking, zoowel van het rijwiel als van den bak ziet iedereen, dat een dergelijke eerste klas transport-driewieler beslist van een eerste klas zaak moet zijn. De bovenstaande afbeelding stelt een driewieler voor, die in elk opzicht aan de allerhoogste eischen voldoet.


Dit dienstrijwiel heeft hetzelfde rek als de Magnet en de ‘Hercules‘.
Dank aan Marcel, Sjoerd & Velorama voor de scan.

Burgers in het Historisch Museum Deventer

Afbeeldingen van brochures uit de collectie van het Historisch Museum Deventer.
Burgers met fabrieken in Deventer en Roermond, produceerde naast het bekende Burgers ENR, ook de merken New-Elswick, Padvinder, All Steel en Omnia.

De Transport-Driewieler uit 1900.

Een mohawk uit de brochure van 1927.

Een bakfiets uit 1932.

De transportfiets van de collectie van het Historisch Museum Deventer.