Prijscourant Burgers ENR, 1921

Bij het ontwerpen van onze transport-driewielers zijn wij uitgegaan van de overweging, dat deze driewielers niet alleen een middel van vervoer, doch tevens een voortdurende gratis reclame voor den eigenaar. Om aan de laatsten eisch te kunnen beantwoorden, moet de afwerking zoodanig zijn, dat zij onmiddellijk de aandacht trekt en bewondering afdwingt. Door de zeer fijne afwerking, zoowel van het rijwiel als van den bak ziet iedereen, dat een dergelijke eerste klas transport-driewieler beslist van een eerste klas zaak moet zijn. De bovenstaande afbeelding stelt een driewieler voor, die in elk opzicht aan de allerhoogste eischen voldoet.


Dit dienstrijwiel heeft hetzelfde rek als de Magnet en de ‘Hercules‘.
Dank aan Marcel, Sjoerd & Velorama voor de scan.

Nederlandsche Vlag Rijwielen

Dienstrijwiel met mohawk-frame, breed voorspatbord en overgooier.

Datum onbekend. Gevonden in de map 193.

Het aardige is dat de tweewieler ook in de folder van de Nederlandsche Rijwielfabriek “Hertekop” staat.

Hertekop en NVR waren waarschijnlijk merken van Burgers, want de fietsen staan ook afgebeeld in de catalogi van Burgers 1912 en 1916.


Met dank aan Marcel, Sjoerd en Velorama.