Grootte transportfietstoer 1950

Eerder is ook al een foto van deze Amsterdamse transportfietsrace geplaatst. Deze foto is van een dag eerder, 3 juli 1950 hoek Falckstraat en Frederiksplein. Het was een wedstrijd tussen Den Haag en Amsterdam. Het parcours voerde van het Thorbeckeplein naar de Westerstraat. Den Haag won.

De foto is onderdeel van een tentoonstelling “Al die Amsterdamse mensen” in het Stadsarchief.
Foto: Kryn Taconis.

Amsterdam straatbeeld vlak voor 1940

H. G. van den Berg (1911-2000) (van de Union rijwielfabriek) heeft in Amsterdam met een filmcamera een opname gemaakt van het fietsverkeer daar. De opname is omstreeks voor de 2e wereldoorlog gemaakt.

De film is niet geheel scherp maar toont mooi hoe druk het was toen met de fietsers en hoe transportfietsen daar tussen manouvreerden.

Het filmpje is op Youtube te zien:

met vriendelijke groeten,

Jan van den Berg