Grootte transportfietstoer 1950

Eerder is ook al een foto van deze Amsterdamse transportfietsrace geplaatst. Deze foto is van een dag eerder, 3 juli 1950 hoek Falckstraat en Frederiksplein. Het was een wedstrijd tussen Den Haag en Amsterdam. Het parcours voerde van het Thorbeckeplein naar de Westerstraat. Den Haag won.

De foto is onderdeel van een tentoonstelling “Al die Amsterdamse mensen” in het Stadsarchief.
Foto: Kryn Taconis.