Transportfietsfilms

Films waar ik recentelijk op gewezen ben:

De barre winter 1941-’42 (kan iedereen bekijken)

..en Song of the wheels – De fiets in het Nederlands maatschappelijk verkeer (te bestellen)

Van de site: “Documentaire in kleur van Henk Alsem over de fiets in al zijn verschijningsvormen. Div. shots van fietsers, bakfietsen, transportfietsen, bakkerskarren, melkboeren, vuilnismannen, ijscokarren, recreatie etc. gefilmd op het platteland en o.a. in het stadsverkeer van Den Haag. De film laat ook iets zien van de wederopbouw van ons land.”


Met dank aan Herman Serano en Jochem

Tolbrug bij Warmond, 1941

Tolbrug bij Warmond

Een foto van de brug met ‘Tol-Heck’ in Warmond. De tolbrug over de Achterpoel (vroeger Haarlemmertrekvaart), de verbindingsweg tussen Oegstgeest en Warmond, waar tot 1953 nog tol betaald moest worden.

De geschiedenis van Warmond reikt tot ver terug in onze herinnering. Al in 866 wordt er in het bisdom Utrecht melding gemaakt van de aanwezigheid van drie boerenhoeven. Deze lagen op de meest oostelijke aftakking van de (oostelijke) strandwal temidden van moerasgebied.

In het jaar 1637 kreeg te toenmalige Heer van Warmond toestemming tot de aanleg van een tolbrug over de toenmalig geheten Poel.
Daarvoor was er sprake van een veerdienst over dat water, waarmee bezoekers aan de ‘Heerlijkheid Warmondt’ (met oa. het klooster der Bernerdieten en Elfduizend Maagden) konden worden overgezet. De rechten ervan werden in 1429 toebedeeld aan de Heer van Warmondt, Jacob van den Woude.

De Poel vormde geruime tijd de grens tussen Oegstgeest en het ‘Warmondt’ van toen. Wanneer in 1657 de trekvaart wordt gegraven is de brug te laag en wordt deze, op rekening van de beide gemeentes verhoogd, zodat de trekschuit er kan passeren.
Tegenwoordig is er nog weinig te vinden van de toenmalige situatie. Wanneer je je daar bevindt is het je moeilijk voor te stellen, dat het hier in vroegere tijden een groot, ruig en waterrijk gebied was, met rietlanden omgeven.

Bron: www.leidsevaart.nl