Spannende race tusschen fiets en auto

De 18-jarige flink uit de kluiten gewassen jongeheer W. de K. van beroep loopjongen in dienst der firma H. en te Alkmaar wonend, had op 11 Februari voor zijn patroon eenige pakjes te bezorgen aan een in de Langestraat wachtenden auto, doch ontdekte, aanrijdende, tot zijn ontsteltenis dat bedoelde auto juist in tamelijk snelle vaart wegreed. Met een sprinterscapaciteit Piet Moeskops waardig, probeerde hij de voor hem rijdenden wagen in te halen en hij had bereids een respectabele snelheid van 20 K.M. bereikt, toen zijn geestdrift nadat hij in het vuur van zijn vervolgingsijver een uit een zijstraat komenden jongen had aangereden, door de politie, die meende dat de drukke Langestraat voor dergelijke snelheidswedstrijden wedstrijden minder geschikt was, werd beteugeld en hij in plaats van een enthousiast applaus een oproeping om voor den kantonrechter rechter te verschijnen in ontvangst had te nemen. Onze fietskampioen, die een zwaar transportrijwiel met kamwiel had bereden werd heden veroordeeld tot f 6 boete of 6 dagen.


Bron: Alkmaarsche Courant, 24 februari 1930