BEMANDE FIETSEN IN EEN HEUSCHEN WEDSTRIJD

(Van onzen correspondent)
ZAANDAM. 1 Sept. — Bakkersjongen, slagersknechten, kruideniersbedienden en al dezulken, die in hun helder witte jassen tusschen het drukke verkeer doorflitsen, op hun bemande fietsen, konden vanmiddag in het kader van de ontspanningsweek, welke de afgeloopen dagen te Zaandam georganiseerd werd ter vervanging van de jaarlijkse kermis, toonen wat zij als fietsers waard zijn.
Er was voor hen een wedstrijd uitgeschreven, waarbij slechts de beroepskleeding en de bemande transportfiets verplichte voorwaarden voor deelneming waren. Er was groote animo voor dezen wedstrijd onder de leden van het bestellersgilde. Een paar dagen geleden was dit nog niet het geval; toen hadden zich slechts drie candidaten opgegeven, zoodat de wedstrijd niet door kon gaan. Burgemeester In ’t Veld was dit allerminst naar zin. want middels de plaatselijke bladen wekte betrokkenen op zich alsnog te melden voor dezen Zondagswedstrijd.
Een behoorlijke politiemacht was op de been, om de vele belangstellenden achter de touwen te houden, die rond de Burcht, Beethovenstraat en Prins Hendrikkade gespannen waren. De deelnemers voelden zich door die menschenzee echter niet geïntimideerd. Integendeel, die belangstelling was voor hen aanleiding van begin aan alles op alles te zetten. Het gevolg hiervan was, dat het niet lang duurde, of er waren een stuk of wat, die adem te kort kwamen en die graag hadden willen opgeven, indien ze geen te gek figuur zouden hebben geslagen.
Het critische oog van de menigte en de verzamelde autoriteiten, onder wie burgemeester en mevrouw In ’t Veld, deed hen echter doorzetten.

Scherpe bochten.
Zoowel uit de eerste als uit de tweede serie, werden de vijf eerstaankomenden in de finale geplaatst. Die finale werd gehouden na een wedstrijd voor bakfietsen, die niet minder attractief was. Er zaten immers nogal wat scherpe bochten in het parcours. Verscheidene bestuurders die in volle vaart aan kwamen zetten, remden te laat af en zagen hun wagen duikelen. Met een kranige eindspurt liet in deze klasse de berijder van een zeer fraaie bakfiets, J. A. Theeuwis, zijn concurrenten ver achter zich.
Terwijl hem een bloemetje overhandigd werd door mevrouw In ’t Veld, werd hij winnaar verklaard. De persfotograven en filmoperateurs deden hun plicht, waarna hij met een stralend gezicht het gebruikelijke eererondje mocht fietsen.
De vijf slagersjongens die in de transportfietsenfinale ten slotte met den eerepalm gingen strijken, maakten eveneens hun eererondje. Aan huldebetuigingen van de zijde van het publiek ontbrak het hun natuurlijk allerminst.
De motorclub Zaandam organiseerde, ten besluite van den middag, een hinderniswedstrijd. Benzine hadden de deelnemers niet toegewezen gekregen, maar het bestuur had hierin voorzien door aankoop van een alcoholproduct, waarop zoowel de zware als lichte motoren konden starten. Het was een niet minder belangrijke gebeurtenis dan de wedstrijd voor slagersjongens, met name in de oogen van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging van Motorclubs. Eenige leden daarvan hadden een verre reis gemaakt om den wedstrijd bij te wonen.


Het Nieuws van den Dag, 02-09-1940.