Brochure Magneet transportfiets 1927

Magneet transportfiets

De Rijwiel-Industrie in geheel Europa heeft jarenlang getracht een goede constructie te vinden voor een transportrijwiel, in staat om groote en zware lasten op vlugge en goedkope wijze te vervoeren.
Allen, die in hun bedrijf transportfietsen bezigen, weten dit. Zij weten ook, dat tot nu toe geen volmaakt artikel werd geleverd.
Thans zijn wij er in geslaagd een rijwiel te fabriceeren, dat aan de hoogste eischen voldoet.
Onze “MAGNEET TRANSPORTFIETS” is gebouwd volgens een geheel nieuw systeem, ontworpen door onze eigen technici, in eigen fabriek en uitsluitend door Nederlandsche arbeiders vervaardigd. Voorframe, stuur, vork en bagagedrager zijn van een volkomen nieuwe constructie, welke bovendien de eenige is die gelegenheid biedt een mand mechanisch te bevestigen. Op deze constructie is octrooi verleend (No: 15316).
Bij het construeeren van alle overige deelen is eveneens rekening gehouden met den abnormaal zware dienst, dien een transportrijwiel te verrichten heeft.

Frame Framebuizen speciaal voor onze machine gemaakt, fabrikaat Reynolds. ( patent 15316)
Achtervork Extra verzwaarde buizen.
Voorvorkscheden Dubbele dikten.
Bagagedrager In eigen fabriek vervaardigd van Zweedsch vloeiijzer. ( patent 15316 )
Spatborden Van een speciaal staalsoort, met zware staafijzeren stangen.
Zadel Extra groot, met 2 stroppen, met stalen brug en sterke veren.
Ketting Van het beste Engelse fabrikaat speciaal voor transportrijwielen.
Pedalen Breed model, speciaal fabrikaat, met lederen blokken.
Stuur Extra breed, met zwaar middenstuk, waaraan vaste nokken voor bagagedrager. (patent 15316)
Wielen Speciaal zware velgen, dubbele spaken en transportnaven.
Banden Extra verzwaarde Radium transportbanden.

PRIJS; fl.115,=

Magneet transportfiets

bron Magneet Rijwielen Website (bestaat niet meer).