Lely & Co. Den Haag, 1909

Lely & Co. – Den Haag

Rolstoel brancard

Fabriek van Rijwielen voor Invaliden en Rijwiel-Brancards.
Paviljoensgracht 25 – ‘s-Gravenhage.

Lely’s Invaliden-Rijwiel No. 4.

Deze machine is voor een invalide, die zichzelf niet voortbewegen kan en wordt op de gewone wijze door trappen voortbewogen, daar de versnelling zeer laag is loopt deze zeer licht, zoodat het voertuig zowel door Heer als Dame kan bediend worden.

Prijs f 250,-

Rijwielbrancard

Waar onze reputatie als fabrikanten van alle soorten van rijwielen voor invaliden reeds sedert vele jaren gevestigd is en deze overal en bij honderden in gebruik zijn, twijfelen wij niet of onze zoo practische en bruikbare brancard zal ook met vertrouwen gekocht worden en ons werk met succes bekroond.

De algemeene uitvoering, volgens de gegevens van Dr. De Mooij, is als volgt:

Alles vervaardigd van 1e klas materiaal; houtwerk donkerblauw met roode bies; ziekenraam van gegalvaniseerde stalen buis, voorzien van draagbanden en vastliggers met waterdichte kap.
Voor zittend gebruik voorzien van leeren kussens.
Ruime bergplaats voor verbandmiddelen.
Verder geëmailleerd en genikkeld en voorzien van transportbanden, gereedschap en 2 lantaarns.
Wij houden steeds een brancard voorradig en beschikbaar voor proef.

Prijs der complete Lely Rijwielbrancard f 275,-

Wij ontvingen een bestelling van 20 brancards voor Ned. Indië.

Lely Transport 116, 1936

Het bericht van gisteren was niet waar. Sorry dat jullie op het verkeerde been zijn gezet. Het was niet de Posbank op de achtergrond, niemand van ons verplaatst ongevraagd fietsen en Jans Dobben organiseert geen transportfietstour.

Om het goed te maken hierbij het vervolg van de prijscourant van Lely uit 1936.


Meer informatie over J. A. Phillips & Co. uit Birmingham is te vinden op de site www.gracesguide.co.uk (zoek naar Phillips).

Firma P. v.d. Lely Sr., Den Haag 1927

Een prachtige prijscourant uit 1927. Firma P. v.d. Lely Sr., Den Haag (Stille Veerkade 33): Fabriek van carriers en invalidenwagens.

No. 101: Carrier voor het bezorgen van banket, Diners en andere artikelen.

Het veerenstel genaamd C-veeren. De voordelen daarvan zijn: lichte gang, weinig bandenslijtage, geen spakenreparatie, en de ingeladen artikelen breken of beschadigen niet. Bakmaat lang 110 cm, breed 65 cm, hoog 60 cm standaardmaat. Uiterste breedte standaardmaat is 93 cm gemeten buitenkant naven. Breedere of smallere wagens kunnen geleverd worden met ƒ 10.- verhooging van prijs.
Wanneer geen imperiaal noodig is kan de prijs ƒ 6.- lager worden.
Houtsoort iepen. Wiel- en bandenmaat in 28 × 1⅝.

A. Luxe uitvoering geschilderd in kleur met tekst ƒ 250.-
B. Geolied en gevernist met tekst ƒ 225.-
C. Geolied en gevernist zonder tekst ƒ 220.-
D. Geolied en niet gevernist, zonder tekst ƒ 215.-

In uitvoering D direct uit voorraad leverbaar.

Carriers maken wij reeds meer dan 35 jaren.

No. 102: Luxe geschilderde Carrier.

Nevenstaande carrier is het eerste systeem wat door den firmant P. v.d. LELY gefabriceerd werd in 1893. Tot heden is geen beter systeem gemaakt. Wel zijn door verschillende firma’s andere modellen in den handel gebracht maar dat model spant de kroon en waarom? Ten eerste ziet het model veeren! Met deze veeren verslijt men weinig banden. De goederen met deze carrier vervoerd beschadigen niet, loopt zeker 20% lichter, geen spakenbreuk.
Zeer zware vrachten kunnen op de veeren geladen worden. Als wij bijtijds worden ingelicht dan wordt er rekening mede gehouden!

A. De prijs is in luxe uitvoering, waaronder verstaan wordt de beschildering in kleur, naar verkiezing letters naar keuze. Imperiaal gebiesde veeren enz. ƒ 250.-
B. In gewone uitvoering, d.w.z. dezelfde carrier, maar gewoon geolied met zwart imperiaal en vernist met tekst ƒ 225.-
C. Geolied en vernist zonder tekst ƒ 220.-
D. Geolied en niet vernist ƒ 210.-

No. 103: Carrier voor bezorgen van boter, kaas en andere artikelen.

Gemonteerd met rijtuigveeren en geschikt voor zware vrachten. Deze Carrier kan ook met C-veeren of Seniorveeren geleverd worden. De voordeelen daarvan zie omschrijving van Carrier No. 101.
Bakmaat lang 110 cm, breed 65 cm en hoog 60 cm. Geheel iepenhout.

Voor voetrem extra ƒ 8.50. Voor Seniorrechthouder ƒ 4.-.

Er zijn reeds duizenden Carriers van ons in gebruik.

No. 107: Carrier voor Fruitvervoer.

Voorzien van bovenbak en reclamevlag.
Houtsoort iepenhout.
Gemonteerd met rijtuigveeren.
Bakmaat lang 140 cm, breed 65 cm.

Door de massaproductie zijn wij goedkooper dan anderen.

No. 109: Melkcarrier zonder kannen.

Bakmaat lang 130 cm, breed 65 cm, hoog 20 cm.
Veerenstel rijtuigveeren. houtsoort geheel iepen.

Compleet met lade, boterkist, matenkistjes en fleschenrek.

Wij hebben steeds enorme voorraden onderdeelen en fittings voorhanden.

No. 110.

Onderstel met gebogen C veeren met stuur geheel compleet ƒ 157.-

No. 111.

Onderstel met rijtuigveeren en stuur geheel compleet ƒ 150.-

No. 112: De populaire Broodcarrier.

Gemonteerd met rijtuig of seniorveerden.
De bak van binnen voorzien van tuschenschot en bodemhekje.
Houtsoort iepen.
Bakmaar lang 150 cm, breed 65 cm, hoog 60 cm.

Doordat wij onze carrierfittings normaliseerden is dit een groot voordeel voor den kooper.

No. 113: Melkcarrier.

Houtsoort iepen.

Bakmaat lang 140 cm, breed 60 cm.
Voorzien van fleschenrek, matenkistjes en lade.

Voorzien van kannenverbinding.
Afwerking geheel compleet zonder kannen.

Een Carrier gemonteerd met trommelrem of vastzetrem en tevens met Senior-rechthouder is voor U van zeer groot belang op hellingen of ook bij stormweer.

No. 114: Carrier voor vervoer van visch.

Met bovenbak voor inmaakflesschen en snijplank.
Twee tussenschotjes en kistje. Houtsoort iepen.
Gemonteerd met rijtuigveeren.
Bakmaat lang 135 cm, breed 63 cm.

Laat uw wagen monteeren met Lely’s trommelrem ƒ 12.50

Onze carriers munten boven alle anderen uit door sierlijken vorm en lichten gang.

No. 115: Carrier voor bezorging van boter, kaas en koloniale waren enz.

De bak staat door onze seniorveeren lager op de as en kan daardoor gemakkelijker de bodem der bak bereikt worden.

Bakmaat lang 110 cm, breed 65 cm, hoog 60 cm zonder imperiaal.

Een carrier gemonteerd met Seniorrechthouder en vasttraprem verplaatst zich niet zelfs bij den felsten storm.

No. 117: Gewoon model Scheveningsche vischwagen.

Voorzien van snijplank en kistje met 2 tuschenschotjes.
Bakmaat lang 130 cm, breed 63 cm.
Houtsoort iepen.

Van dit model vischwagen zijn in Scheveningen alleen eenige honderden in gebruik.

Een Carrier voorzien met Uw firmanaam is een uitstekende reclame voor Uw zaak.

No. 120: Open carrier voor alle gebruik.

Houtsoort iepen.
Bakmaat lang 140 cm, breed 65 cm, hoog 20 cm.
Bakmaat lang 160 cm, breed 65 cm, hoog 20 cm.

Voor vervoer van meubelen kunnen zijkanten in horizontale richting geplaatst worden en is de oppervlakte dan lang 180 cm en breed 120 cm.

Tevens maken wij onze geachte afnemers attent dat deze wagen voor alle doeleinden gebezigd kan worden en voor alle vervoer van Tuingereedschap, Metselwerkgereedschap, Loodgietersgereedschap met pijpenklem enz. geschikt is.

Het gebruik van deze wagens geeft U grootte voordeelen door snelle verplaatsing.

Wij maken de Carriers geheel naar Uwe keuze.

No. 121.

Uit voorraad leverbaar. Enorme voorraad onderstellen.

No. 122: De populaire Haagsche melkwagen.

Geheel van iepenhout met boterkist en lade en flesschenrek voor 16 flesschen en een matenkistje.
Bakmaat lang 130 cm, breed 65 cm, hoog 20 cm.

De normale breedte der wagen is gemeten tusschen de uiteinden der naven 93 cm.

Wanneer U een carrier van ons koopt ontvangt U een product van 35-jarige ervaring.

No. 126: Carrier voor het bezorgen van fijn waschgoed, voorzien van 2 ijzeren togen en een bovenlat voor het aanbrengen van een dekzeil.

De normale maat van de bak is lang 140 cm, breed 65 cm, hoog 20 cm.

Onze Carriers worden niet geëvenaard noch in qualiteit noch in afwerking.

No. 127: Nieuw model overbouwde bak.

De overbouwing over de zijwielen.

Door de overbouwing wordt de carrier niet breeder aan de buiteneinden der naven.

Deze carrier kan voor alle doeleinden gebezigd worden en blijkt de meest praktische hoedanigheden te bezitten.

Bak geheel van iepenhout, voorzien van Seniorveeren.
Stalen stootbumper en stoothoeken met reclame vlag.

Door vertrouwd personeel met langjarige ervaring leveren wij 1e klas werk.

No. 128: Senior Handwagen, wielen met luchtbanden.

Deze wagen voor brood of andere waren te bezorgen is zeer aan te bevelen.

Deze handwagen loopt net zoo licht en geruischloos als een rijwiel zoodat de persoon die deze voortbeweegt niet vermoeid wordt.
Tevens bij sneeuw en ijzel niemand noodig is om deze gelijk een handwagen voort te laten trekken door een tweede persoon, wat speciaal in strenge winters een groot voordeel is voor knecht als ook voor den patroon. De onderhoudskosten zijn zoo gering dat deze niet in aanmerking komen.
Wij kunnen dan ook beweren dat deze wagen den zwaren handwagen volkomen zal verdringen.

Prijs ƒ 170.-

De bak is van iepenhout en 1e klas wagenmakers werk.
Deze handwagen is direct uit voorraad leverbaar.
Bak lang 175 cm, breed 65 cm, hoog 50 cm.

De naven van onze Senior handwagen loopen op kogels.

No. 129: Glaswagen met opstand.

Lang 160 cm, breed 65 cm. Houtsoort iepen.

Deze wagen is zeer geschikt voor glaszenmakers. De opstand kan verwijderd worden en kan de wagen dan dienst doen voor alle vervoer.

Door de Seniorrechthouder is omslaan van de bak met een enkele handgreep te voorkomen.

No. 130: De carrier van geheel iepenhout met losse beschuitkist.

Seniorveeren. Stoothoek en versterkingshoeken.
Is voor alle doeleinden geschikt.

Alle onderdeelen zijn genormaliseerd. Dit is bij vernieuwing der onderdeelen van groot belang.


Met dank aan Marcel, Sjoerd en Velorama.