Fongers transportfiets gezocht

Medio juni gaat in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen de tentoonstelling over het legendarische merk Fongers van start. We willen daarin een overzicht geven van het Fongers fabrikaat door de jaren heen. Wat we nog missen is een originele Fongers transportfiets; Fongers was geen grote speler in die nichemarkt maar heeft vanaf 1931 tot 1965 de nodige transporters (en bakfietsen) geleverd. Wie heeft een dergelijk exemplaar en zou dat in bruikleen willen geven voor de expositie?

Groet,
Jos Rietveld
rietvel3@xs4all.nl


Fongers transportfiets 1931


Fongers transportfiets 1940

www.fongers.net

Nieuw op internet, de site www.fongers.net van Jos Rietveld.

Fongers prijscourant 1911

“Deze website gaat over het fietsmerk Fongers. Dit Groninger bedrijf heeft van 1884 tot 1971 fietsen gemaakt. In de periode 1895 tot 1925 heeft het bedrijf een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse toerfiets. De onverminderde keuze voor kwaliteit, zowel in techniek als vormgeving, maakt Fongers tot het meest vooraanstaande historische fietsmerk uit ons land.”

“Het verhaal van Fongers, in woord en beeld.”

Meer op www.fongers.net.

Fongers Transportrijwiel 1936

Fongers transportfiets

FONGERS TRANSPORTRIJWIEL
Mod. TR Raamhoogte 1) 60 cm.

GANGBARE UITRUSTINGEN EN PRIJZEN 2)

Uitr. 1. Zonder extra montage, met vast tandwiel f 99.-
Uitr. 5. Met vrijwiel-terugtrapremnaaf f 110.-

Andere uitrustingen op aanvraag.

1) Gemeten van den bovenkant van de trapas af tot den bovenkant van de zadelpenklem.
2) Prijzen geldend voor de volledige uitrustingen incl. bagagedrager op het voorwiel, bel en reflector en zonder kettingtrommel. bij contante betaling binnen 7 dagen na aflevering wordt op deze prijzen 1 1/2% korting verleend.
Fongers-moleskin kettingtrommel f 4.- extra.
Naamplaat in het raam f 2.50 extra, excl. beschildering, die tegen billijke berekening kan worden uitgevoerd.

volledige brochure, fongers transportrijwiel 1936.

met dank aan Theo de Kogel.