Kestein Transportrijwiel 1934

Het KESTEIN TRANSPORTRIJWIEL is iets geheel aparts. Het heeft vele voordeelen tegenover de gewone modellen transportrijwielen, welke in het algemeen in den handel zijn.
Enkele der voordeelen zijn: Groote ruimte tusschen wielen en vorken, special constructie der voor- en achtervorkeinden, waardoor spatborden en bagagedrager niet meer op de as dragen. De drager steunt op zware nokken aan de vorken. Het balhoofd is geconstrueerd met zware lugs, 1 3/8″, en zoodoende ook met dikkere binnenbalhoofdbuis. As, conen en crancks zijn extra dik.


Wederom met dank aan Velorama!

“EAK” transportrijwiel model 1928

Het nieuwe “E.A.K.” Transportrijwiel model 1928, vereenigt in zich alle technische verbeteringen, welke tot heden zijn uitgekomen en welke het gebruik van een Transportrijwiel gemakkelijker en voordeeliger maken en het grootst mogelijke draagvermogen, gepaard aan een buitengewoon lichten loop, verzekeren.

Eenige der voordeelen van het “E.A.K.” transportrijwiel model 1928, tegenover andere in den handel zijnde transportrijwielen zijn:

De ruimte tuschen wielen en vorken is zoo groot mogelijk, zoodat bij voorkomende aanrijdingen de slingerende wielen niet kunnen schaven en zoodoende ook vermeden wordt, dat de banden beschadigd worden.

Prijs: compleet met banden en drager F 60.- (Particuliere verkoopprijs f 90.-)

E. A. KESTEIN – Rotterdam – Arnhem.


Met dank aan Velorama.

Brochure Kestein’s E.A.K. Transportrijwiel

Kestein transportfiets

Model 1929

Het nieuwe KESTEIN’S E.A.K. TRANSPORT-RIJWIEL, model 1929, vereenigt in zich alle technische verbeteringen, welke tot heden zijn uitgekomen en welke het gebruik van een transportrijwiel gemakkelijker en voordeeliger maken, en het grootst mogelijke draagvermogen, gepaard aan een buitengewoon lichten loop, verzekeren.

volledige brochure, Kestein transport 1929 a
volledige brochure, Kestein transport 1929 b

met dank aan Herbert Kuner.