N.V. Rijwielfabriek “ASTRA” te Nijmegen

Vroeger was alles beter en zeker de fietsen! Toch laat de brochure van Astra duidelijk zien dat er parallellen zijn met deze tijd.

Uit de folder:

Rechtstreeks uit onze werkelijke fabriek .. Tegen uiterste fabrieksprijzen franco door geheel Nederland.
Bestel ons direct. Het geeft U grootte voordeelen want gij verkrijgt:

1e De GROOTSTE WAARDE voor Uw GELD.
2e Den LAAGSTEN PRIJS voor een werkelijk 1e KLAS RIJWIEL.
3e Een uitmuntend en keurig afgewerkt rijwiel uit een werkelijke, 1e klasse Nederlandsche fabriek en vervaardigd door geschoolde Hollandsche werklieden.

Geen Japansche of andere Import of kelderfabrikaten met een etiket “Nederlandsch Fabrikaat” er op geplakt, want men mag dat overal opplakken.

Alle rijwielen zijn EEN JAAR gegarandeerd, doch 3 JAAR tegen frame of vorkbreuk.

Rijwielfabriek Astra, met als tweede merk The Carlton, was gevestigd op de Graafscheweg 250 (hoek Wolfskuilscheweg).

Onze TRANSPORT RIJWIELEN zijn volgens nevenstaande afbeelding, sterk en absoluut betrouwbaar. Goed zijn ze allen. Doch de duurdere soorten zijn met de beste dikke banden voorzien en alles wat er aan verwerkt is, is ook van de beste kwaliteit, en volkomen voor het doel berekend. De Torpedonaaf welke wij hierin gebruiken is van een bijzonder zwaar en breed soort, speciaal voor dit doel gemaakt. Verder met extra zware trapas, brede spatborden met dubbele stangen, en zwaar sterk zadel en extra ketting.

22: Met vast tandwiel en bagagedrager f 39.-
23: Met zware Torpedonaaf en bagagedrager f 43.-
24: Met extra zwaar frame en vork, geschikt voor de allerzwaarste lasten. Vast tandwiel f 43.-
25: Idem doch met Torpedonaaf f 47.-


Met dank aan Marcel, Sjoerd en Velorama.