De winkelweek te Haren

HAREN, 29 Nov. Gistermiddag werden ter gelegenheid van de winkelweek in het nieuwe Villapark tegenover het Julianapark een tweetal wedstrijden gehouden, n.l. een ringrijderij per fiets van jongens met een meisje op de duo, leeftijd tot en met 18 jaar, waarbij de duopassagier met een staaf door de ring moest trachten te steken en 2., een hardrijderij van jongens, leeftijd tot en met 18 jaar, met volledig uitgeruste transportfiets, belast met 50 pond, welke belasting op het terrein plaats vond. Er bestond zeer veel belangstelling, zoowel van de zijde van het publiek als van de deelnemers. Juryleden waren de heeren J. Meijer, L. Oosterveld, L. Bouwman en N. Homan.
Aan den wedstrijd sub. 1. werd door 37 paren deelgenomen. Prijzen werden gewonnen als volgt: 1. J. Lok en mej. R. Bensink; 2. E. Oeseburg en mej. Dunnebacke; 3. H. Uitterwijk en mej. A. Uitterwijk; 4. K. Heuving en mej Ike; Troostprijs (grootst aantal ringen gestoken) E. Hom en mej. Jobing.
Aan de wedstrijd sub. 2. namen 11 personen deel. Winnaars waren: 1. L. Takens; 2. H. Roffel; 3. T. van Daal; 4. C. Dijkema.
De prijzen werden ’s avonds met een gepast woord door den heer M. Blijham in hotel Suurd uitgereikt.
Zoowel des middags bij de wedstrijden als des avonds in het dorp zorgde een auto met luidspreker voor de noodige muziek en de bekendmaking van verschillende belangwekkende mededeelingen.


Nieuwsblad van het Noorden, 29 november 1934

Amsterdamsche wielerbaan

De wedstrijden op de Amsterdamsche wielerbaan georganiseerd door de Amsterdamsche Sportclub „Olympia” zijn goed geslaagd. Er was vooral voor de zg. populaire wedstrijden voor slagers, kruideniers, rijwielherstellers en diamantbewerkers, veel belangstelling. Ruim 80 liefhebbers hadden zich daarvoor aangemeld. Bovendien werd gehouden een koppelwedstrijd over 25 K.M. en de wedstrijd om de clubsjerp.
In den koppelwedstrijd was de uitslag: 1e pr. J. Tulleken en G. H. Fransen; 2e pr. Jac. Brunt en de Rijk; 3e pr. J. v. Hooft en F. Wiersma; 4e pr. H. en D. Duim.
Clubsjerpwedstrijd over 1 K.M.: 1. Tulleken, 2. Fransen, 3. D. Duim.
In den populairen wedstrijd won J. Fransen den eersten prijs, een transportrijwiel, tweede was M. Brunt en derde M. Sterk.
Tijdens den wedstrijd werden bijdragen ingezameld voor den bouw van een nieuwe wielerbaan.


Het Nieuws van den Dag, 15-10-1912.