Allemaal op de fiets

Slagersjongens en bakkersknechten jagen door de Amsterdamse straten. In het kader van de Amsterdamse sportweek werd voor deze “loopjongens” een wielerwedstrijd georganiseerd.


Bron: Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode, 14 juli 1950


Aankondiging in De Waarheid van 21 juni:

Maandag 3 Juli zal in het kader van de Amsterdamse Sportweek, waarover wij u reeds eerder berichtten en waarvan wij nog verdere mededelingen zullen doen, de vierde slagersjongensrace worden gehouden. De start zal om 20 uur op het Rembrandtplein voor hotel Schiller plaats hebben. De route is als volgt: Rembrandtplein, Thorbeckeplein, Reguliersgracht, Falckstraat, Frederiksplein, Westeinde, Stadhouderskade, Leidsebosje, Nassaukade, brug Frederik Hendrikplantsoen met als finish: Westerstraat.
De wedstrijd gaat, zoals men weet, tussen de Haagse houten hammen en de Amsterdamse benenkluivers. Inschrijfgeld bedraagt f 0.50. Als waarborgsom voor een rugnummer moet f 1.— worden betaald, welke na afloop van de wedstrijd bij het inleveren van de rugnummers wordt terugbetaald. Inschrijvingen alleen bij de firma Duikelman, Postjeskade 23—25, tel. 87479. Uitsluitend voor slagersjongens op transportfietsen met grote mand!

En een jaar later…

Kruideniersrace
Maandagavond gaat onze belangstelling natuurlijk ook uit naar de race voor jonge kruideniers. Ditmaal dus geen slagersjongens. Het is maar de vraag of de kruideniersbedienden ook in de gelegenheid zijn geweest biefstuk te eten. In elk geval om 19.30 uur komen ze bij de Berlagebrug aan de start. De route is als volgt: Amsteldijk, Stadhouderskade, Leidsebosje, Nassaukade met de finish op de Westerstraat.
Aan belangstelling voor de spannende race zal het niet ontbreken.